Hurtownia odzieży

Więcej

Hurtownia-24.plWieloletnie doświadczenie i pasja sprawiają, że zmienimy Twoje marzenia w rzeczywistość

Ogólna informacja :
info@hurtownia-24.pl

Dział sprzedaży :
sprzedaz@hurtownia-24.pl

Dział reklamacji :
reklamacja@hurtownia-24.pl

Dział marketingu :
marketing@hurtownia-24.pl

Dział reklamy :
reklama@hurtownia-24.pl

Dział kadry :
praca@hurtownia-24.pl


>

Regulamin

1.Platforma internetowa Hurtownia-24.pl prowadzona jest przez:
F.H.U.BMK
Beata Phan-Gruchała
Jabłonowo, Nadrzeczna 7A lok H4/B252
05-552 Wólka Kosowska
nip:
637-193-97-66
Regon: 140409284
2. Warunkiem dokonania zakupów w Platformie Hurtowej jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
3. Platforma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.
4. Zamówienia są realizowane na terenie Polski oraz w państwach Unii Europejskiej. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Telefonicznie platforma czynna jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 10.00 – 15.00.
5. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT, lub paragonem.
6. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich netto, po złożeniu zamówienia system automatycznie nalicza ceny brutto. Cena podana przy każdym towarze może ulec zmianie. Ewentualne koszty dostawy zostaną uwzględnione na fakturze zgodnie z Tabelą opłat za dostawę.
7. Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
8. Platforma hurtowa zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen produktów znajdujących się w ofercie,jak i po złożeniu przez klienta zamówienia do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji.
9. Minimalne zamówienie hurtowe to minimum 250zł netto .
10. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
11. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia” znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do nas celem założenia własnego konta.
12. Po złożeniu zamówienia, każdy użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną z Platformy , potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
13. Platforma hurtowa zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub danych użytkownika, telefonicznie lub drogą mailową. Brak potwierdzenia przyjęcia drogą mailową zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
14. Platforma hurtowa zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość, bądź gdy zabraknie danego produktu.
15. Platforma hurtowa nie bierze odpowiedzialności za ewentualną różnice w przedstawianych produktach.Informujemy że zdarzyć się może iż zamawiany produkt lekko odbiega od zdjęcia np. inna kolorystyka,inny wzór na materiale, brak lub inny dodatek typu kieszonka, łańcuszek, blaszka, brak lub inne szwy.
16. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
17. Platforma hurtowa nie bierze odpowiedzialności za braki magazynowe w asortymencie oraz ewentualną różnice w cenie(ich dostępność jak i aktualna cena jest sprawdzana w momencie złożenia zamówienia przez klienta) .Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braków magazynowych,klient jest informowany o etapie realizacji zamówienia.
18. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało zapłacone (płatność przelewem), za pobraniem w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
19. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
20. Minimalny czas realizacji zamówienia wynosi 1-2 dzień roboczy. Należy także doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską ( 1-2 dni roboczych). W wypadku zamówień nietypowych albo zamówień obejmujących towary czasowo niedostępne w magazynie, czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej.
21. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Platformę ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
22. Platforma hurtowa Hurtownia-24.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie Dostawa i koszty przesyłki. Koszt przesyłki wliczony jest również w kwotę do zapłaty.
23. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.Proszę po podpisaniu sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. W razie jakichkolwiek niezgodności proszę o spisanie protokołu przy kurierze w innym przypadku wszelkie reklamacje związane z brakiem, lub uszkodzeniem towaru będą traktowane jako bezpodstawne.
24. Płatność za zamówiony towar może nastąpić (przelewem) na konto, lub za (pobraniem). Bieżące formy płatności, koszty określone są na stronie Dostawa i koszty przesyłki.
25. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera). Klient powinien sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wraz z wypełnionym protokołem szkody. Odbiorca przesyłki winien dokładnie opisać wadę przesyłki na protokole.
26.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej platformy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody platformy.
27. Platforma nie przyjmuje bezpodstawnych zwrotów towaru.