CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH

cena netto za paczkę

KRAJ                        do 5 kg                do 15 kg                do 30 kg           czas transportu( dni robocze)                     

AUSTRIA                   93,00 zł              103,00 zł                116,00 zł                     2
BELGIA                     83,00 zł              92,00 zł                  105,00 zł                     3
CZECHY                    77,00 zł              84,00 zł                  92,0,00 zł                    2
DANIA                      83,00 zł               91,00 zł                 105,00 zł                     3
ESTONIA                  114,00 zł             122,00 zł                134,00 zł                     2
FINLANDIA                155,00 zł            176,00 zł                202,00 zł                     5 – 7
FRANCJA (kontynent) 116,00 zł            113,00 zł                156,00 zł                     3 – 4
FRANCJA(Korsyka)    236,00 zł            259,00 zł                 299,00 zł                    4 – 5
HOLANDIA                83,00 zł              89,00 zł                  101,00 zł                     3 – 4
IRLANDIA (północna) 150,00 zł            156,00 zł                 165,00 zł                    4 – 5
LUXEMBURG              83,00 zł              94,00 zł                 109,00 zł                    2
LITWA                      77,00 zł              84,00 zł                   92,00 zł                    2
ŁOTWA                     97,00 zł              105,00 zł                117,00 zł                    2 – 3
NIEMCY                    77,00 zł              84,00 zł                   92,00 zł                    2 – 3
NORWEGIA               209,00 zł            217,00 zł                 318,00 zł                   5 – 6
SŁOWACJA               77,00 zł              86,00 zł                    93,00 zł                   2
SŁOWENIA               123,00 zł            133,00 zł                  149,00 zł                   3
SZWECJA                135,00 zł            145,00 zł                   159,00 zł                  4 – 5
SZWAJCARIA           88,00 zł             106,00 zł                   208,00 zł                  4
WĘGRY                    77,00 zł             84,00 zł                     92,00 zł                   2
WIELKA BRYTANIA    220,00 zł           240,00 zł                  260,00 zł                   7 – 14

CHORWACJA            156,00 zł            166,00 zł                  180,00 zł                  6

KANADA                   666,00 zł            1239,00 zł                1869,00 zł                5

Paczki do Irlandii Południowej wysyłane są na tej samej zasadzie i cenie jak paczki do wielkiej Brytanii, czyli muszą przejść cło.